ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

รายละเอียด

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม, ศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ