ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

รายละเอียด

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม,ศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ