อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

ติดต่อผู้ขาย


อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม,ศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

                บริษัท เทมป์เมกเกอร์ เป็นศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง