"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน" 

Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

 บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

      รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อไทเทเนี่ยม, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในถัง, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทํานํ้าหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตนํ้าแข็ง, ระบบทําความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทําความเย็นตู้ปลาทะเล สินค้าของเราให้ความสําคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่านจัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความ ตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนําความรู้ความชํานาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รวมไปถึง ระบบทําความเย็น และ ทําความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ ประหยัดพลังงาน

 

        ต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ดีกับคุณ ด้วยการจําหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์และบริการ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
• แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ
• ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน
รับซ่อมระบบทำความเย็น รับซ่อมระบบทำความร้อน
• ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล ระบบทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล
• นํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์และอื่นๆ

ศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรม

   -  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
       แบบเชื่อมติด 
   -  ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล  ถูกออกแบบมาเพื่อเครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำสำหรับเลี้ยง
       ปลาทะเล
   -  แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน  มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบาง ที่มีพื้นผิวเป็นคลื่นช่วยกั้นระหว่างเหลวสอง
       ชนิดที่มีอุณภูมิแตกต่างกัน 
   -  ฮีทปั๊ม เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อน หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน
   -  ปั๊มความร้อน  เป็นระบบที่ทำงานในปั๊มความร้อนจากตำแหน่งหนึ่งไปใช้งานในอีกตำแหน่ง
   -  เครื่องชิลเลอร์, เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น, เครื่องทำความเย็นมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีหน้า
       ที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือการปรับอุณภูมิน้ำ
   -  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  เครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความ
       ร้อนของ ของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยไม่ให้ของไหลผสมกัน

หนังสืออีบุ๊ค ออนไลน์

คู่มือการใช้งานออนไลน์ ที่เรารวบรวมไว้ให้คุณ สามารถคลิกเข้าชมเพื่อข้อมูลทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูทั้งหมด
team-member
AT-1601 (Accu-Therm Plate Heat Exchanger)
team-member
AT-1607-9 (Free Flow Plate Heat Exchanger)
team-member
AT-1609-2 (PHE Advantage In Metal Finishing)
team-member
AT-1610-1 (Plate Heat Exchanger Back Flush System)