"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน" 

Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

       รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อไทเทเนี่ยม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในถัง, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทํานํ้าหล่อเย็น), เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น, ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตนํ้าแข็ง, ระบบทําความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทําความเย็นตู้ปลาทะเล, ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล, รับซ่อมระบบทำความเย็น ทีมงานบริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่านจัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนําความรู้ความชํานาญด้าน วิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รวมไปถึงระบบทําความเย็นและทําความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงานและมีคุณภาพสูงสุด

 

        บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด ต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ดีกับคุณ ด้วยการจําหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์และบริการ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
• แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบคาโอริ
• ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน
รับซ่อมระบบทำความเย็น รับซ่อมระบบทำความร้อน
• ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล ระบบทำน้ำเย็นตู้ปลาทะเล
• นํ้ามันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์และอื่นๆ

หนังสืออีบุ๊ค ออนไลน์

คู่มือการใช้งานออนไลน์ ที่เรารวบรวมไว้ให้คุณ สามารถคลิกเข้าชมเพื่อข้อมูลทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูทั้งหมด
team-member
AT-1601 (Accu-Therm Plate Heat Exchanger)
team-member
AT-1607-9 (Free Flow Plate Heat Exchanger)
team-member
AT-1609-2 (PHE Advantage In Metal Finishing)
team-member
AT-1610-1 (Plate Heat Exchanger Back Flush System)