แสดง 1 - 24 ถึง 5 จาก

งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน - ความเย็น
- งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น เช่น ตรวจสอบการทำงานของระบบ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์ และอื่นๆ
- งานล้างทำความสะอาด, ซ่อมแซม, ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ทุกชนิดและทุกแบรนด เช่น ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นของตัวแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
- ให้บริการทั้งที่หน้างานและที่โรงงานของเรา

บริการซ่อมระบบทำความเย็น

- ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น
- บริการซ่อมระบบทำความเย็น

งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท

- งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
- งานล้างทำความสะอาดปะเก็น
- ความเย็นชนิดแผ่นเพลท

งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์

- งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
- บริการตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์

บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์

- บริษัทเทมป์เมกเกอร์ จำกัด ให้บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
- เราเป็นผู้ชำนาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระบบทำความเย็น และทำความร้อน

แสดง 1 - 24 ถึง 5 จาก

ป้ายกำกับสินค้า