แสดง 1 - 24 ถึง 17 จาก

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น, แบบท่อไทเทเนี่ยม : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน)

ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องทำน้ำเย็นผักไฮโดรโปนิกส์, เทมป์เมกเกอร์ บจก.

อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง

อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง,อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน - ความเย็นทุกชนิด,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น,แบบท่อไทเทเนี่ยม,เทมป์เมกเกอร์ บจก.

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม,ศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม,อุตสาหกรรมเคมี,อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมยา,อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน - ความเย็น
- งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น เช่น ตรวจสอบการทำงานของระบบ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์ และอื่นๆ
- งานล้างทำความสะอาด, ซ่อมแซม, ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ทุกชนิดและทุกแบรนด เช่น ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นของตัวแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
- ให้บริการทั้งที่หน้างานและที่โรงงานของเรา

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์

- แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์
- MUELLER Plate Heat Exchanger

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ

ผู้ชำนาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ ระบบทำความเย็น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และทำความร้อน

แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์

ผู้ชำนาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

- ศูนย์รวมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์

- ศูนย์รวม ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์

แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์, จำหน่ายเครื่องชิลเลอร์

ตู้น้ำเย็น ตู้แช่

- ศูนย์รวม ตู้น้ำเย็น ตู้แช่, Water Cooler Chiller, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม

บริการซ่อมระบบทำความเย็น

- ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น
- บริการซ่อมระบบทำความเย็น

งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท

- งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
- งานล้างทำความสะอาดปะเก็น
- ความเย็นชนิดแผ่นเพลท

งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์

- งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
- บริการตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์

บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์

- บริษัทเทมป์เมกเกอร์ จำกัด ให้บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
- เราเป็นผู้ชำนาญด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ระบบทำความเย็น และทำความร้อน

แสดง 1 - 24 ถึง 17 จาก

ป้ายกำกับสินค้า