ฮีทปั๊ม คืออะไร

ฮีทปั๊ม เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อน หลักๆการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน ?ชนิดเดียวกันที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ

ข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้สำหรับในการถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวหนึ่งไป

อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็นมีอะไรบ้าง

ระบบทำความเย็น เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิดระบบทำความความเย็นจะมีการกระจายพลังงานอย่างสม่ำเสมอ

Chiller ชิลเลอร์ คือ อะไร

ชิลเลอร์ หรือ chiller คือ เครื่องทำความเย็น ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีอะไรบ้าง ?

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายเทความร้อนจากของการไหลชนิดหนึ่ง

ข้อดีของ เครื่องชิลเลอร์

รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด

ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของการไหล

ประโยชน์ของการใช้ ปั๊มความร้อน

ปั๊มความร้อน?หรือ ฮีทปั๊ม เหมาะกับผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาล สถานอาบอบนวด