เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง

            เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นเครื่องที่ใช้ถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวจากที่นึงไปยังของเหลวอีกที่ที่หนึ่ง ซึ่งข้อดีของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จะสามารถถ่ายเทความร้อนได้สูง เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลวและของเหลวที่มีความหนืดสูงยังมีการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมมีพื้นที่ในการถ่ายเทความร้อนได้ดี และสามารถทำได้โดยการเพิ่มหรือลดแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน อีกทั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบ่งออกเป็นหลายหน่วยเพื่อที่จะรองรับการทำความร้อนหรือระบายความร้อนได้หลายอย่างพร้อมกัน และยังง่ายต่อถอดล้างและซ่อมแซม ซึ่งในปัจจุบันเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในด้านให้ความร้อน ทำความเย็น และการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 1

ประโยชน์คุณสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนี้

            - แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นได้ดี
            - ลดการอุดตันระหว่างช่องของแผ่นเพลท
            - แบบ Compact นั้นกะทัดรัด, น้ำหนักเบา, ต้นทุนต่ำ
            - สามารถกำหนดทิศทางและรูปแบบของการไหลได้ ทำให้ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย   
            - สามารถเพิ่มจำนวนแผ่นเพลทให้เหมาะสมในการทำงานต่าง ๆ
            - สะดวกสบายและง่ายในการทำความสะอาด, ตรวจสอบการทำงาน   
            - สามารถใช้กับงานอาหารที่ต้องการความสะอาดสูง

            ซึ่งในยุคปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ได้แก่  โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมจักรกลโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซ ระบบปรับอากาศ (HVAC) เป็นต้น

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 2

            ดังนั้น บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด เป็นศูนย์รวมเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รับออกแบบและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ฮีทปั๊ท ปั๊มความร้อน เครื่องชิลเลอร์ เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น พร้อมทีมงานวิศวกรที่ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ สนใจ คลิก
------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คืออะไร ? 
• 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีข้อดีอะไบ้าง ? 
ประโยชน์ของการติดตั้งฮีทปั๊มและวิธีการบำรุงรักษาฮีทปั๊ม