ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม เหมือนกันหรือไม่อย่างไร

ปั๊มความร้อน คืออะไร ?

          ปั๊มความร้อน หรือ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เป็นเครื่องนำความร้อน โดยอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความร้อนสูงกว่า เพื่อจะผลิตอากาศหรือน้ำร้อน ปั๊มความร้อนมีประสิทธิภาพในการทำความร้อนมากกว่าเครื่องทำความร้อนหลาย ๆ ประเภทเนื่องจากหลักการถ่ายเท จึงทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องทำความร้อนหลาย ๆ ประเภทถึง 4 เท่า

ปั๊มความร้อน

ส่วนประกอบการทำงานหลักของปั๊มความร้อน ได้แก่

          1. อีวาพอเรเตอร์ 
          เป็นอุปกรณ์หลักอันหนึ่งของปั๊มความร้อน มีหน้าที่ดูดรับปริมาณความร้อนจากบริเวณที่ต้องการทำความเย็น ขณะที่สารทำความเย็นภายในระบบตรงบริเวณนี้เดือดเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส ความร้อนจะถูกถ่ายเทผ่านทางผิวท่อทางเดินของสารทำความเย็นภายในระบบ ทำให้อุณหภูมิโดยรอบอีวาพอเรเตอร์ลดลง
          2. คอมเพรสเซอร์  
          เป็นอุปกรณ์หลักอันหนึ่งของระบบทำความเย็น ทำหน้าที่เพิ่มความดันให้กับสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะเป็นไอ โดยคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็นไอความดันต่ำจากเครื่องระเหย เข้ามาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์และอัดไอของสารทำความเย็นนี้ให้มีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์ 
          3. คอนเดนเซอร์ 
          ทำหน้าที่ให้สารทำความเย็นในสถานะแก๊สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงที่ถูกอัดส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ กลั่นตัวเป็นสารทำความเย็นเหลวภายในคอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออก แต่ยังมีความดันและอุณหภูมิสูงอยู่ 
          4. เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว
          เป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็น ที่ไหลจากคอนเดนเซอร์ ผ่านเข้าไปยัง อีวาพอเรเตอร์ เพื่อลดความดันของสารทำความเย็นให้ต่ำลง จนสามารถเดือดเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สได้ที่อุณหภูมิต่ำ ในอีวาพอเรเตอร์ และยังทำหน้าที่เป็นตัวแบ่งความดันของระบบเป็นด้านความดันสูงและความดันต่ำ

ประโยชน์ของปั๊มความร้อนหรือฮีทปั๊ม ได้แก่

          1. ปลอดภัย จากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและช๊อตขณะใช้น้ำร้อน
          2. ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน
          3. สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ แต่กินไฟน้อยกว่า
          4. ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
          5. เป็นพลังงานสะอาด    

สินค้าและบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จํากัด 
          - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น
          - ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน)
          - อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง
          - อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
          - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์
          - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ
          - แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์
          - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม
          - ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์
          - แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์
          - ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
          - ตู้น้ำเย็น ตู้แช่
          - บริการซ่อมระบบทำความเย็น
          - งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
          - งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
          - บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
          - งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน          

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

เทมป์เมกเกอร์

          บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป

          รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น, แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อและแบบท่อในถัง, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, เครื่องทำความเย็น, ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเลโดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.tempmaker-heatexchanger.com และ tempmaker.brandexdirectory.com.


สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
https://tempmaker.brandexdirectory.com
www.tempmaker.com
www.tempmaker-heatexchanger.com

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คืออะไร ? 
มาทำความรู้จักกับ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด 
รับซ่อมระบบทำความเย็นและแนะนำวิธีดูแลรักษาความปลอดของระบบทำความเย็น