อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็นมีอะไรบ้าง

 อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็นมีอะไรบ้าง

       ระบบทำความเย็น เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหลากหลายชนิดระบบทำความความเย็นจะมีการกระจายพลังงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศความเย็นเป็นที่นิยมติดตั้งและใช้งานกันมากที่สุด อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น
อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเย็น
1. Evaporator หรือคอยล์เย็น
2. Compressor หรือเครื่องอัดไอ
3. Condenser หรือคอยล์ร้อน
4. Expansion Valve วาล์วลดความดัน
5. Refrigerant สารทำความเย็น

อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบทำความเย็น
-  การผลิตอาหาร 
-  การเก็บรักษาอาหาร
-  การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
-  การทำความเย็นเพื่อการขนส่ง 
-  การปรับอากาศ 

ตู้น้ำเย็น ตู้แช่

ตู้น้ำเย็น ตู้แช่


       บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป

       รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน แลกเปลี่ยนความเย็น เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น, แบบท่อไทเทเนี่ยม,แบบท่อในท่อและแบบท่อในถัง, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น, เครื่องทำความเย็น, ชิลเลอร์ตู้ปลาทะเล  โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.tempmaker-heatexchanger.com และ tempmaker.brandexdirectory.com

สินค้าและบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จํากัด 
      - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น
      - ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน)
      - อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง
      - อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
      - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์
      - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ
      - แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์
      - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม
      - ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์
      - แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์
      - ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
      - ตู้น้ำเย็น ตู้แช่
      - บริการซ่อมระบบทำความเย็น
      - งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
      - งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
      - บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
      - งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

 

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

.


สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด
https://tempmaker.brandexdirectory.com/
www.tempmaker.com
www.tempmaker-heatexchanger.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องชิลเลอร์มีข้อดีอะไรบ้าง ?

รับซ่อมระบบทำความเย็นและแนะนำวิธีดูแลรักษาความปลอดของระบบทำความเย็น

สาเหตุหลักทำให้ประสิทธิภาพของระบบชิลเลอร์ลดลง