ฮีทปั๊ม คืออะไร

ฮีทปั๊ม

        ปั๊มความร้อน นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า "ฮีทปั๊ม : Heat Pump" คือ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตน้ำร้อนให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท  เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร เป็นต้น โดยน้ำร้อนที่ใช้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งฮีทปั๊ม หรือ ปั๊มความร้อน เป็นอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับเครื่องปรับอากาศ โดยการดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติ ถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำหรือลมร้อน ส่วนความเย็นที่ได้สามารถนำไปใช้ร่วมในการปรับอากาศได้

ข้อดีของปั๊มความร้อน (ฮีทปั๊ม : Heat pump)

        1. ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ในด้านการผลิตน้ำร้อนให้กับธุรกิจของตน
        2. ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดี ใช้ไฟน้อยกว่าวิธีทำน้ำร้อนด้วยฮีทเตอร์ไฟฟ้า 
        3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 
        4. ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและช็อตในขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผู้ใช้น้ำร้อนไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
        5. สามารถนำลมเย็นที่ได้เป็นผลพลอยได้ ไปต่อท่อลมเพื่อนำลมเย็นไปใช้ตามตึกหรืออาคารต่างๆ

ข้อเสียของปั๊มความร้อน (ฮีทปั๊ม : Heat pump)

        1. การติดตั้งฮีทปั๊มและการดูแลรักษาซ่อมบำรุงจำเป็นต้องปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการให้เพื่อที่จะใช้งานปั๊มความร้อนอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
        2. ต้องมีการคำนึงถึงการระบายอากาศของสถานที่ติดตั้งนั่นสามารถทำได้หรือไม่

ระบบฮีทปั๊มจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

        1. ชุดคอยล์ร้อน (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น
        2. ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ระบายความเย็นสารทำความเย็น
        3. เครื่องอัดไอ (Compressor) ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันสารทำความเย็น
        4. วาล์วขยายตัว (Expansion Valve) ทำหน้าที่ลดแรงดันสารทำความเย็น     

 

"เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน"
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

เทมป์เมกเกอร์

สินค้าและบริการของ บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จํากัด 

         - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทมีปะเก็น
         - ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน)
         - อุปกรณ์ทำน้ำในท่อให้แข็ง
         - อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม
         - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนมีลเลอร์
         - แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน คาโอริ
         - แผ่นอุณหภูมิมีลเลอร์
         - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนี่ยม
         - ฟาลลิ่งฟิมล์ชิลเลอร์
         - แอร์คูลลิ่งชิลเลอร์
         - ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
         - ตู้น้ำเย็น ตู้แช่
         - บริการซ่อมระบบทำความเย็น
         - งานล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนปะเก็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
         - งานตรวจสอบระบบการทำงานของชิลเลอร์
         - บริการทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์และคูลลิ่งไลน์ไปป์
         - งานบริการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
รับซ่อมระบบทำความเย็นและแนะนำวิธีดูแลรักษาความปลอดของระบบทำความเย็น  
• 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง  
เทมป์เมกเกอร์ ศูนย์รวมฮีทปั๊มและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุตสาหกรรมทุกชนิด